تاوان | بلاگ

تاوان

تعرفه تبلیغات در سایت

 

 

با شتاب به سمتـــم دوید!...

طوری که اگر یک لحظه جلوی پایش را نگاه نمی کرد با مغـز به زمین می خورد!!! :/

با ذوقِ تمــــام، گوشی اش را به سمتم گرفت!

_عارفه گوش کن ببیــــن چه آهنگ قشنگیه...

صــــدای بَم و بلند گوشی اش تمــــام اتاقم را پُر کرده بود!

عصبانی شدم :

_مگه نمی دونی من ازین آهنگای مسخــــــره دوس ندارم؟!؟!؟!؟!؟

یک لحظه مــــاتش برد!

به سرعت صـــــدای آهنگ را قطع کرد

بعد هــم سرش را پاییــن انداخت و بدون اینکه چیزی بگوید از اتاقم بیرون رفت!

...

چنــــد روزیست به شدت فکرم مشغول است

کاش آن روز هیــــچ چیز نمی گفتم و فقط گوش می کردم...

به گمــــانم گناهِ شکستنِ دلش

از گناهِ گوش دادن به آهــنگ گوشی اش خیــــلی بیشــــتر باشــــد...!!!

خـــــدایا مرا ببخـــش...

 

\"\"

 

پ.ن1: خــدایا تـو می دانی که دوست ندارم هیـچ دلی را خواسته یا ناخواسته بشکنم...

پ.ن2 : شـــاید کمی دیر باشد امــــا همه ی آن هـایی که تا الآن دلـــم را شکسته اند ،

همین جــا در همــــین لحظه بخشــــیدم!

پ.ن3 : یک دسته ی خاصــــی از آدم هــــا هستند که وقتی از دســــتتان ناراحت می شـــوند

سعی می کننـــد به رویتـــــان نیاورند... از ته دل برایشــــان از خـــدا صـــبر مسئلت میطلبــم(!!!)

(گروهی از نویسنده هـــا و شاعر هـــا جزء این دسته اند سعی کنیــــد اذیتشــــان نکنید(!))

پ.ن4 : نوشیدنِ قهـــوه ی تلخ روشی ست به شدت زجــــرآور برای تنـــبیـه خــــودم;

مدتی ست مجــــبورم تحمـــلش کنم!!! (خــــــدا کند در جهـــنم قهـــوه ی تلخ ، به خوردمــان ندهنــــد!)

پ.ن5 : خیـــلی وقت ها برای خودم پزشـــک می شوم و برای آرامـــش دلِ نازکــم

"صلوات" تجـــــویز می کنم...

صلوات نســــخه ی خوبی ست! پیشنهاد می کنم برای رئوف شدن قلبتـــان بپــیچیــــد...!

 

+پی نوشت این پســـتم چقــــدر طولانی شد...می خواهــــم به روی خودم نیاورم  امــــــا

دل شکســـــتن تاوان دارد!!!!

 

 

 

 

...
نویسنده : دانیال بازدید : 311 تاريخ : چهارشنبه 19 شهريور 1393 ساعت: 20:57

آرشیو مطالب

لینک دوستان

خبرنامه

عضویت

نام کاربري :
رمز عبور :